« Namn


« Lösenord

Huset är kopplat till Stadsnätet, så man kan lätt få tillgång till snabbt bredband. Läs mer om stadsnätet här:
www.stadsnat.karlstad.se
Det finns ett postrum i varje entré. Endast morgontidingen hamnar numera utanför den egna dörren. 
Syrenen blommar just nu i vår lilla trädgård 

 

 

Vi källsorterar för att visa hänsyn till miljön. Papper, kartong, glas, metall och batterier

Föreningen är stark och välstrukturerad. Styrelsen har regelbundna möten för att diskutera synpunkter och gå igenom ekonomi osv. Till vänster ser ni ett gemensamhetsrum. Det används bl.a. till styrelsemöten. Rummet kan även bokas för övernattning. 

 Husets tvättstuga är stor och rymlig. Det finns 2  nya tvättmaskiner, nytt torkskåp och ny torktumlare. 

<< Bakåt